Fűtéskorszerűsítés, fűtésszerelés, gázszerelés, napkollektor rendszerek

Növelni szükséges a megújuló energiahasznosítást, de nem mindegy hogyan!

A megújuló energia hasznosítása elsősorban klímavédelmi célokból támogatott, sőt követelmény az EU területén. Ezen belül az egyes tagállamok részben a földrajzi adottságaiknak, részben az anyagi lehetőségeiknek megfelelően, eltérő módon igyekeznek eleget tenni a célok elérése érdekében vállalt feladataiknak. Hazánk ebben a tekintetben nem sorolható az élenjáró tagok közé, elsősorban az anyagi lehetőségek korlátai miatt, de a meghozott intézkedések sem mindig tűnnek elég hatékonynak.

Ismeretes, hogy Magyarországon a leginkább energiapocsékoló és ennek megfelelően a legnagyobb széndioxid-kibocsátó szegmens a lakóépületek fűtése. Az öreg, elhanyagolt épületállomány energetikai megújítása a jelenleginél sokkal hatékonyabb támogatási politikát igényelne.
A környezetünkben legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló megújuló energia a napenergia és a szélenergia. Ezek hasznosításának korlátja, hogy nem folyamatosan állnak rendelkezésre, a kinyert energia hatékony és biztonságos tárolhatósága ma még csak részben, vagy csak igen nagy költséggel oldható meg. Ezt a helyzetet – a felhasználók szempontjából – jól kezeli az a hazai gyakorlat, hogy az energianyerő időben megtermelt villamos energia visszatáplálható a közhálózatba, azt mint egy végtelen kapacitású energiatárolónak tekintve. Ez az intézkedés nagyban hozzájárul a CO2-kibocsátás és az energiafüggőség csökkentéséhez egyaránt. Mindaddig, amíg ez a lehetőség fennáll. A rendszer fenntartása ugyanis nem érdeke a villamosáram-szolgáltatóknak, számukra műszakilag és anyagilag is kifejezetten hátrányos. Nekik ugyanis a maximális kapacitásukkal folyamatosan rendelkezésre kell állniuk. Az erőművek leállítása tehát szóba sem jöhet. Sőt, az energiaigény várható, folyamatos növekedésére tekintettel, az elhasználódó erőművek 10-20 éven belül tervezett leállítása újabb erőművek építését teszi szükségessé.

Sajátos magyar intézkedés a biomassza-tüzelés energiahasznosításának korlátlan támogatása. Úgy lakossági fűtési, mint villamosenergia-termelési célból. Nem valós indoka ennek, hogy a biomassza-tüzelés CO2-semleges, mert a hasznosított energiafelhasználást alapul véve, az egyik legalacsonyabb hatásfokú tüzelési mód. Emellett rendkívüli mértékben szilárd szennyeződéssel terheli a légkört. Különösen, ha a tüzelőanyag nem tiszta fa, mint pl. a fapellett, vagy a tiszta erdei vagy a fafeldolgozó üzemekből származó faapríték. Ezek jó minőségű elégetésére alkalmas, speciális tüzelőberendezések rendelkezésre állnak. Áruk, valamint a telepítésük egyéb járulékos költségei azonban csak akkor teszik gazdaságosság üzemeltetésüket, ha a tüzelőanyag olcsón (pl. üzemi melléktermék) és folyamatosan rendelkezésre áll. A porszennyezés pedig a hatékony füstgázoldali leválasztóval jelentősen csökkenthető. Nem támogatható azonban a biomassza-tüzelés, ha a tüzelőanyag az erdők kiirtásának terméke, vagy a tiszta fán kívül más szennyező anyagokat is tartalmaz.

A megújulóenergia-hasznosítás területén vállalt feladatait Magyarország eddig döntő mértékben a biomassza-tüzelésű erőművek létesítésével és a lakossági kazáncserék támogatásával teljesítette. A megvalósult egyéb megoldások hatása jóformán elenyésző. Az épületek fűtésére/hűtésére is alkalmazható különböző forrásokat hasznosító hőszivattyúk a jelenleginél jóval nagyobb figyelmet érdemelnének, új építés esetén szinte elsőbbséget kellene élvezniük. Esetenként akár napelemes villamosenergia-termeléssel együtt. Városias beépítettségű környezetben a környezetbarát üzemű, jól szabályozható távfűtés lehet a jövő fűtési módja.
A hazai adottságokra tekintettel a gázenergia hasznosítása még hosszú évekig megkerülhetetlen lesz.
Készültek nagyvonalú cselekvési tervek, azonban ezek megvalósítása apró, kis lépésekben nem lehet eredményes. A hosszú távú energiapolitika kialakítása azonnali feladat, de tudomásul kell venni, hogy ez igen költséges. Megtérülése fontos, de nem csak a közvetlen anyagi költségeket kell figyelembe venni, hanem a környezetvédelmen keresztül mindannyiunk egészségének megőrzési feltételeit és nem utolsó sorban az ország energiaellátásának biztosítását. Nem elég tiltakozni az atomerőművek ellen, tenni is kell valamit.

2017. március 6.
Gy.A.

joomla vector social icons

Cégkereső

 

Keresés a cikkekben