Fűtéskorszerűsítés, fűtésszerelés, gázszerelés, napkollektor rendszerek

A gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat jogszabályi háttere

A gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat jogszabályi háttere A gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat jogszabályi háttere

2012. szeptember 1. óta hatályos a nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések időszakos, kötelező felülvizsgálatáról.

A rendelet értelmében minden gázfelhasználó a tulajdonában álló ingatlanban (telekhatáron belül) létesített gázrendszert időszakonként köteles műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgáltatni.  

A rendelet célja az esetleges szabálytalanságok vagy a nem a rendeltetésnek megfelelő üzemeltetés miatt bekövetkező káresemények, balesetek lehetőség szerinti megelőzése.

A gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégeztetése a tulajdonos feladata. A felülvizsgálatot csak arra jogosult szakember végezheti.

A gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat során a felülvizsgáló szemrevételessel vizsgálja a rendszer kivitelének, állapotának szabályosságát, és műszerekkel ellenőrzi, hogy van-e a rendszer valamely pontján gázszivárgás, valamint az égéstermék biztonságos eltávozásának feltételeit, illetve ezzel összefüggésben az égési-levegőellátás biztosítottságát.

A szabályosság tekintetében a létesítés (üzembe helyezés) időpontjában hatályos jogszabályok az irányadók. A felülvizsgáló köteles az eredeti létesítési dokumentáció alapján vizsgálni. A tulajdonos köteles a dokumentációt rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor a felülvizsgáló felelőssége, hogy a felülvizsgálat időpontjában hatályos szabályzatok alapján folytatja-e le a vizsgálatot, vagy vélelmezi a feltételezett üzembehelyezési időpontot.

Magának a gázkészüléknek a tüzeléstechnikai beállítását, üzembiztonságát a felülvizsgáló nem ellenőrzi, de megfelelő minősítés a rendszerről csak akkor adható, ha a készülék, gyártói előírás szerint esedékes karbantartása során ezeket a vizsgálatokat a készülék karbantartásra jogosult szakszerviz elvégezte és az erről kiállított karbantartási jegyzőkönyvet a tulajdonos be tudja mutatni.

Ugyancsak szükséges bemutatni a kéményseprő-ipari közszolgáltató érvényes, írásos nyilatkozatát a kémény (égéstermék elvezető) megfelelőségéről.

Az élet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosság, szabálytalanság esetében a rendszer kizárólag „nem felel meg” minősítést kaphat. Ilyen esetben a felülvizsgáló köteles a további üzemeltetést megtiltani és ezt a helyzetet a területileg illetékes gázszolgáltató telefonos ügyeleti szolgálatának azonnal, közvetlenül is jelenteni. A gázszolgáltató ilyenkor közvetlenül intézkedik.

Az élet vagy vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető hiányosság, vagy szabálytalanság feltárása esetében a felülvizsgáló jogosult „feltétellel megfelel” minősítést meghatározni. Ez esetben a felülvizsgáló írásban tájékoztatja a felhasználót, hogy a hiányosságokat milyen módon kell pótolnia, vagy a szabálytalanságot megszüntetnie. Ezek után a gáz felhasználói berendezés csak a hiányosságok pótlását, a szabálytalanságok megszüntetését igazoló dokumentációkkal együtt tekinthető a megfelelőnek.

Szükséges megjegyezni, hogy a felülvizsgáló kizárólag a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat időpontjában fennálló körülmények alapján megfogalmazott megállapításaiért felelős. A „nem felel meg” vagy „feltétellel megfelel” minősítés ismeretében a rendszer további üzemeltetésével járó kockázatok egyedül a tulajdonost (üzemeltetőt) terhelik, a feltárt hiányosságok megszüntetése (szakemberrel történő elvégeztetése) a tulajdonos kötelessége.

A rendelet a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálatok gyakoriságát a felhasználói berendezések tekintetében (a gázmérő utáni szakasz a gázkészülékkel és az égéstermék elvezetéssel együtt) 5 évenként, a csatlakozó vezetékekre (a telekhatár és a gázmérő között) 10 évenként határozza meg. A gyakoriság az első felülvizsgálatot követő időszakra vonatkozik. Az első felülvizsgálatot a létesítés időpontjától függően az alábbiak szerint írja elő a rendelet:

Ha az üzembehelyezés
     1981 előtt (vagy ismeretlen időpontban) történt, akkor 2013. december 31-ig,
     1981 és 1993. december 31. között történt,         akkor 2014. december 31-ig,
     1994 és 2003. december 31. között történt,         akkor 2015. december 31-ig,
     2004 és 2012. augusztus 31. között történt,         akkor 2016. december 31-ig
kell elvégezni az első felülvizsgálatot.

A rendelet hatálybalépését követően üzembehelyezett csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát értelemszerűen az üzembehelyezést követő 5 illetőleg 10 éven belül kell elvégezni.

Az Energiapartnerek többsége végez műszaki biztonsági felülvizsgálatot. Válasszon olyant közülük, aki közel van az Ön lakóhelyéhez!

Cégkereső

Ügyfélszolgálat 8-17 óráig:

30/866-78-83

 

Keresés a cikkekben